UNGUR LIVIU ALIN

"NIMENI NU ESTE MAI PRESUS DE LEGE"

duminică, 17 octombrie 2010

Oamenii traiesc ce din ce mai prost si somajul e in crestere


În luna august 2010, preţurile de consum au
crescut faţă de luna precedentă cu 0,2% pe total
şi cu 0,4% atât la tarifele serviciilor, cât şi la
mărfurile alimentare. Preţurile mărfurilor
nealimentare s-au menţinut la nivelul lunii
precedente.
În cadrul grupei de produse alimentare s-au
înregistrat creşteri de preţuri la legume şi
conserve de legume (+2,0%), ouă (+1,3%), ulei
comestibil (+0,5%), brânză şi alte produse
alimentare (+0,4% fiecare), pâine (+0,3%), carne
de pasăre (+0,2%), lapte (+0,2%). Scăderi de
preţuri s-au înregistrat la cartofi (-0,5%), zahăr
(-0,3%).
La mărfurile nealimentare, s-au înregistrat
creşteri mici ale preţurilor la majoritatea grupelor,
cele mai importante fiind la tutun, ţigări (+0,5%),
articole chimice (+0,2%), mobilă (+0,2%),
produse cultural-sportive (+0,2%). Scădere de
preţuri s-a înregistrat la combustibili (-0,7%).
Evoluţia tarifelor la servicii a fost influenţată de
creşterea tarifelor la apă, canal, salubritate
(+2,5%), la transport urban (+1,2%), la igienă şi
cosmetică (+0,7%), reparaţii auto, electronice şi
lucrări foto (+0,4%). Scăderi de preţuri s-au
înregistrat la telefon (-0,5%).
În luna august 2010, preţurile producţiei
industriale au fost cu 0,4% mai mari faţă de
luna precedentă.
Industria extractivă a înregistrat o scădere a
preţurilor cu 0,5% faţă de luna precedentă,
datorată scăderii preţurilor la activităţi de servicii
anexe extracţiei (-2,1%).
În industria prelucrătoare, preţurile pe total au
crescut cu 0,6% faţă de nivelul lunii iulie 2010
datorită majorării preţurilor cu 7,7% la fabricarea
produselor din tutun, cu 1,6% în industria
alimentară, cu 1,5% la fabricarea substanţelor şi
a produselor chimice, cu 1,0% la fabricarea
produselor din textile, cu 0,9% la fabricarea
articolelor de îmbrăcăminte, cu 0,7% în industria
metalurgică, cu 0,7% la prelucrarea lemnului,
fabricarea produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi
din alte materiale vegetale împletite, cu 0,7% la
fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, cu
0,6% la fabricarea produselor din cauciuc şi
mase plastice.
Scăderi de preţuri s-au înregistrat la fabricarea
echipamentelor electrice (-1,3%), la repararea,
întreţinerea şi instalarea maşinilor şi
echipamentelor (-1,0%), la fabricarea produselor
de cocserie şi a produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului (-0,8%), la fabricarea de
mobilă (-0,7%), la fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
(-0,2%).
Preţurile pentru producţia şi furnizarea de
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi
aer condiţionat s-au micşorat cu 0,2%, iar cele
pentru captarea, tratarea şi distribuţia apei s-au
majorat cu 2,9%.
Pe marile grupe industriale, în luna august 2010
comparativ cu luna iulie 2010, s-au înregistrat
creşteri de preţuri cu 1,4% în industria bunurilor
de uz curent şi cu 0,7% în industria bunurilor
intermediare. Scăderi s-au înregistrat în industria
bunurilor de folosinţă îndelungată (-1,7%) şi în
industria energetică (-0,3%).
Productia industriala in luna august 2010 este cu 48,6% mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2009. Cu toate acestea, oamenii traiesc mai prost si numarul somerilor este in crestere.

Pe primele opt luni ale acestui an, productia industriala a crescut cu 25,4% comparativ cu anul 2009, anunta conducerea Directiei Regionale de Statistica Cluj.

De asemenea, valoarea exporturilor din judetul Cluj, in primele 6 luni ale anului, a crescut cu 63%, iar a importurilor cu 48,6%, comparativ cu anul 2009. Au fost exportate produse inj valoare de 1.034 milioane euro si importate in valoare de 1283,1 milioane euro.
Rata somajului este in crestere fata de anul 2009 si in luna septembrie a ajuns la 5,3%, cu aproape 21.000 de someri.
http://www.insse.ro/cms/files%5Carhiva_buletine2010%5Cbsl_8.pdf
Directia Regionala de Statistica Cluj